• Psychische Problemen

  Aan het einde van de tunnel is er licht.

DEPRESSIE

Wat is een depressie?

Je hebt geen zin meer om dingen te ondernemen en er is niets wat je kan opvrolijken. De ene depressie is ernstiger dan de andere, maar over het algemeen geldt dat de vitale kenmerken van een depressie toenemen als de depressie langer duurt.

Depressies komen veel voor. De kans dat je ooit een ernstige depressie krijgt is zelfs 1 op 20 en in het algemeen hebben vrouwen vaker last van een depressie dan mannen. Ook kinderen en ouderen kunnen een depressie krijgen. Een depressie kan kort duren, maar ook maanden of zelfs jaren duren. Als je minstens twee jaar depressief bent spreken we van een chronische depressie.

Symptomen van een depressie

Over het algemeen spreken we van een depressie als je dagelijks, meer dan 2 weken lang, last hebt van onderstaande symptomen. Tekenen van depressie zijn:

 • Je bent somber of neerslachtig
 • Je hebt minder plezier in het leven
 • Je eet minder of juist meer
 • Je hebt last van slapeloosheid
 • Je bent vermoeid
 • Je hebt last van concentratieproblemen
 • Je denkt aan zelfdoding

Behandeling depressie

Een depressie is goed te behandelen, mits de depressie symptomen in een vroeg stadium worden ontdekt. In sommige gevallen gaat een depressie vanzelf over, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Als een depressie niet behandeld wordt loop je het risico om een ernstige depressie te krijgen.

Reset biedt verschillende programma’s aan voor een depressie. Je zou kunnen denken dat verslaving en depressie niet bij elkaar horen, wij zien het tegenovergestelde. Ze gaan hand in hand.

ANGST

Wat is een angststoornis ?

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale, gezonde reactie op een reële dreiging en zorgt ervoor dat je tijdelijk waakzamer bent. Bijvoorbeeld tijdens een inhaalmanouevre of als je plotseling in slecht weer bent beland. Het kan echter gebeuren dat deze gezonde angst ‘ongezond’ wordt en je angstklachten of zelfs een angststoornis ontwikkelt.

Als je een angststoornis hebt ben je óók bang in situaties die geen direct gevaar opleveren. Je raakt bijvoorbeeld in paniek wanneer je een gesprek voert of je durft niet meer alleen naar buiten. Het gaat bij angststoornissen in alle gevallen om serieuze klachten die de kwaliteit van leven ernstig aantasten.

De klachten die horen bij angststoornissen:

 • Zijn buiten verhouding en vrijwel altijd aanwezig
 • Verschillen enorm van gewone emoties
 • Hebben niets meer te maken met een reactie op de omgeving
 • Belemmeren het dagelijks functioneren

Hier de angststoornissen die we behandelen

Paniekstoornis: bij een paniekstoornis heb je last van hevige paniekaanvallen die meestal plotseling beginnen en ook snel weer over zijn. Tijdens een aanval ben je bang om flauw te vallen of zelfs dood te gaan.

Sociale fobie: een sociale fobie openbaart zich in gezelschap. Je bent bang dat mensen je raar vinden. Voorbeelden van een sociale fobie zijn faalangst en spreekangst.

Dwangstoornis: iemand met een dwangstoornis heeft last van dwanggedachten en herhaalt bepaalde handelingen steeds opnieuw. Een bekend voorbeeld van een dwangstoornis is smetvrees.

Hypochondrie: hypochondrie wordt ook wel ziekteangst, ziektevrees of ziektefobie genoemd. Als je hypochondrie hebt, vrees je dat je (ernstig) ziek bent en bezoek je regelmatig de huisarts.

Ingebeelde lelijkheid: als je lijdt aan ingebeelde lelijkheid ben je ervan overtuigd dat je (of een bepaald lichaamsdeel) erg lelijk bent. Je bent bang dat je daarom door anderen wordt afgewezen.

Behandeling angststoornis

Reset biedt verschillende behandelmogelijkheden voor een angststoornis. Onze methode werkt voor iedereen. Je angst herkennen en erkennen is de grote stap. Daarna begrijpen waar het vandaan komt leer je door onze programma’s.

En ook nog ……

PERFECTIONISME

LAGE EIGENWAARDE

ONZEKERHEID

AGRESSIEPROBLEMEN

VERMIJDING