• Familie workshops

    verschillende topics
    Maandelijks van 19u tot 21u
    Familiespecialisten met veel ervaring

Werken aan jezelf begint bij begrijpen waar je vandaan komt.

Tijdens deze workshop krijg je voorlichting/ inzicht in de invloed die een familiesysteem had en nog steeds heeft op het gedrag van een verslaafde. Op de pijn die hij/zij ervaart en heeft ervaren die naar zijn idee moet worden onderdrukt.  In iedere familie ontstaan patronen die het gedrag van je verslaafde kind/partner hebben beïnvloed en dit tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Sommige zaken zijn moeilijk te herstellen, maar bij andere thema’s  is het verkrijgen van meer inzicht daarin en dit bespreken/delen met uw kind al helpend om er beter en zonder verdoving mee om te kunnen gaan.

Zonder uw actieve steun en bijdrage wordt de kans op blijvend herstel bij de verslaving van uw kind of partner aanmerkelijk kleiner zo niet onmogelijk, zeker als het gaat om de langere termijn.

Bij het kijken naar de invloed van het familiesysteem gaat het niet om de schuldvraag, we gaan het niet hebben over wie heeft er iets fout gedaan en of dat de aanleiding/oorzaak is van het verslavingsgedrag. Daar gaat het niet om en het gaat het herstel niet bevorderen.

Bijv: Wanneer een man als jongen is opgevoed zonder een fysiek of emotioneel aanwezige vader, heeft hij niet ervaren wat het gedrag van een goede vader kan zijn en betekenen en zal hij dit later als hij zelf vader is ook niet kunnen doen.  Waardoor de geschiedenis zich herhaalt.

Sommige thema’s spelen namelijk  al generaties lang en worden vaak onbewust doorgegeven aan onze kinderen. Bijv: angst, schuld en schaamte onzekerheid, niet goed voor jezelf opkomen, je eigen mening durven geven, grenzen stellen. Maar aan de ander kant ook: altijd doorgaan, nooit opgeven, altijd de beste moeten zijn.

Wat kan je verwachten van een workshop?

Inzichten in familieprocessen, dynamica, waarom dingen gebeuren en hoe er mee om te gaan.

Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u meer inzicht over de emotionele oorzaken die aan de  verslaving ten grondslag kunnen liggen en meer zicht op de waarde/het belang van uw steun bij het herstel. En niet onbelangrijk: wat u zelf actief kan bijdragen om dit herstel te bevorderen of minder belemmeren. En ook wat er aan hulp beschikbaar is om u en uw kind of partner hiermee verder te helpen.

Team Familie

Cees van Gent

Cees van Gent
Familieadviseur

Vanessa Lauryssen
Familiecounselor

Jan Bryssinck

Jan Bryssinck
Psycholoog