fbpx

Disclaimer

BVBA Reset spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt BVBA Reset geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

BVBA Reset behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Bij het gebruik van externe afbeeldingen op deze site gaat het om rechtenvrije afbeeldingen of beelden waarvoor via aankoop de nodige eigendomsrechten betaald werden.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BVBA Reset, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

© 2020 Copyright - Alle rechten voorbehouden Reset (BVBA) - BE 0712.581.301