De gevolgen van een alcoholverslaving

Alcoholisme is een ander woord voor een alcoholverslaving. Dit is een progressieve aandoening die meestal geleidelijk ontstaat. In het begin drink je af en toe een drankje mee voor de gezelligheid, maar na verloop van tijd neemt de frequentie van het drinken toe en blijft het vaak niet meer bij dat ene drankje.

Wat is een alcoholverslaving?

alcohol verslaving

Men spreekt van een alcoholverslaving wanneer iemand meer drinkt dan de ‘normale’ hoeveelheid alcoholische drank. Het komt ook voor dat je op meerdere momenten op de dag drinkt en dit ook doet als er geen gezelschap bij is. Als jij drinkt en niet meer kan stoppen op het moment dat je dit eigenlijk zou willen, kan dit duiden op een verslaving. Eén op de tien mensen is verslaafd aan alcohol.

Alcohol is zeer schadelijk voor het lichaam en de hersenen, zeker als het in grote mate geconsumeerd wordt. Alcohol is tegenwoordig overal te verkrijgen. Het is sociaal aanvaard in onze maatschappij, dit maakt het erg lastig om niet te drinken. Het is vaak moeilijk om “nee” te zeggen.

Hierdoor geven mensen toch vaak toe en drinken ze meer dan dat ze misschien zouden willen.

Wat zijn de symptomen van een alcoholverslaving?

De volgende symptomen horen bij een alcoholverslaving. Als jij jezelf in een paar (of meerdere) van deze uitspraken herkend, kan dit wijzen op een alcoholprobleem.

  • Ik drink vaak alcohol.
  • Ik drink regelmatig meer dan ik gepland had.
  • Als ik drink loopt het weleens uit de hand.
  • Af en toe kom ik afspraken niet na omdat ik heb gedronken.
  • Ik herinner me soms niet wat ik gedaan heb.
  • Op de dagen dat ik me slecht voel, drink ik meer.
  • Om het leuk te hebben heb ik alcohol nodig.
  • Ik heb alcohol nodig om me zelfverzekerder te voelen.

Hoe gaan wij je helpen?

Het is heel moeilijk om toe te geven dat je een alcoholverslaving hebt. De gevolgen van teveel alcohol brengen vaak schaamte met zich mee. Een verslaving overwinnen is zeer moeilijk en vraagt om veel aandacht en kracht. Aan de hand van individuele gesprekken en groepstherapie gaan wij jou helpen om het probleem aan te pakken. We gebruiken hiervoor verschillende evidence-based methodes.

Bij Reset gaan we op zoek naar de oorsprong van de alcoholverslaving

Wij geloven niet dat je een verslaving op kan lossen door één gesprek te voeren per week. Wij hebben een intensief programma ontwikkeld dat bestaat uit meerdere groepssessies en individuele gesprekken. Daarnaast moedigen we je aan om zelfhulpgroepen te bezoeken.

Ook betrekken we jouw familie bij het proces. De kans om terug te vallen in oude gewoontes is veel groter als jij jouw probleem aanpakt maar jouw omgeving niet veranderd.

Reset helpt jou een herstart te maken voor de rest van je leven!