• CORONA UPDATE

    Hier vind je de laatste richtlijnen over de Corona pandemie

Laatste update 29/01

Reset blijft open. We voeren een duidelijk Coronabeleid.

Jouw gezondheid, de gezondheid van andere cliënten en de gezondheid van onze medewerkers is erg belangrijk. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hanteert Reset een aantal veiligheidsprocedures. Reset volgt daarmee de adviezen van het AZG (Agentschap Zorg & Gezondheid) en van de Federale Overheid. Op wekelijkse basis besluit het management of maatregelen moeten worden aangepast.

Elke vorm van behandeling/begeleiding kan doorgaan mits in acht name van de algemene hygiënemaatregelen.
Face-to-face contacten blijven de standaard. Onze doelgroep heeft deze nodig.
Er is een mogelijkheid om intakes en kennismakingsgesprekken via Zoom te organiseren.
Bij (vermoeden) van COVID-19 besmetting van een cliënt kan de individuele begeleiding/behandeling niet doorgaan. Er wordt
een alternatieve aanpak op afstand aangeboden. Tenzij de individuele behandeling/begeleiding om therapeutische en/of medische redenen dringend
en onafwendbaar is. Dan kan deze wel face-to-face doorgaan.
Het aantal personen die de cliënt (bv. ouders, partner,….) naar de voorziening begeleiden wordt beperkt tot een absoluut minimum.
Het gebruik van wachtzalen wordt tot een absoluut minimum beperkt en alle beschermingsmaatregelen worden hier in acht
genomen.
Georganiseerde groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden met respect voor hygiëne en social distancing.
Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen met externen laten gaan tijdelijk niet door.
De toegang tot de voorziening kan door de verantwoordelijke van de voorziening beperkt
worden. Alle personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal.